مرتب سازی بر اساس:
مشاهده:
 • کتاب 500 نکته کاربردی بتن و قالب بندی نوشته  مهندس مصطفی ثمریها می باشد که توسط انتشارات پارسیا در 144 صفحه منتشر شده است.

  کتاب ۵۰۰ نکته کاربردی بتن و قالب‌بندی مشتمل است بر: 

  منطبق با آخرین تغییرات مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه بتن ایران (آّبا)

  دارای قابلیت استفاده به عنوان دستیار مهندس در کلیه کارگاه های ساختمانی

  کاربردی ترین نکات مربوط به مباحث بتن و قالب بندی

  مطالعه کتاب به گروه های ذیل توصیه می‌گردد:

  مهندسان مشاور و مهندسان ناظر

  پیمانکاران بخش دولتی و خصوص و علاقه مندان بخش ساختمان

  دانشجویان و مهندسان رشته معماری در تمام مقاطع کاردانی، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد

  فهرست مطالب کتاب ۵۰۰ نکته کاربردی بتن و قالب‌بندی:

  مقدمه

  نکات مربوط به الزامات اجرایی مصالح و مخلوط بتن

  نکتـــه ۱ تا ۳: نکات مربوط به الزامات اجرایی مصالح و مخلوط بتن

  نکات مربوط به سنگ دانه‌ها

  نکتـــه ۴ تا ۷: نکات مربوط به سنگ‌دانه‌ها

  نکات مربوط به آب مصرفی بتن

  نکتـه ۸ تا ۱۳: نکات مربوط به آب مصرفی بتن

  نکات مربوط به مواد افزودنی

  نکته ۱۴ تا ۱۵: نکات مربوط به مواد افزودنی

  نکته مربوط به الیاف فولادی

  نکتــــــه ۱۶: نکته مربوط به الیاف فولادی

  نکات مربوط به مخلوط بتن

  نکته ۱۷ تا ۱۹: نکات مربوط به مخلوط بتن

  نکات اجرایی مربوط به بتن ریزی

  نکتــــــه ۲۰: الزامات اجرایی مربوط به بتن‌ریزی

  نکات مربوط به الزامات اجرایی برای عمل آوری بتن

  نکته ۲۱ تا ۲۹: الزامات اجرایی مربوط به عمل‌آوری بتن

  نکات اجرایی مربوط به بتن ریزی در هوای سرد

  نکته ۳۰ تا ۳۱: نکات اجرایی مربوط به بتن‌ریزی در هوای سرد

   

  نکته ۳۲ تا ۳۳: نکات اجرایی مربوط به بتن‌ریزی در هوای گرم

  نکات اجرایی مربوط به درزهای ساخت

  نکته ۳۴ تا ۴۶: نکات اجرایی مربوط به درزهای ساخت

  نکات اجرایی پیرامون بتن ریزی تیرهای اصلی، فرعی و دالهای متکی بر ستونها یا دیوارها

  نکته ۴۷ تا ۴۹: نکات اجرایی پیرامون بتن‌ریزی تیرهای اصلی‌، فرعی و دالها

  نکات اجرایی مهم مربوط به آرماتورها

  نکته ۵۰ تا ۵۶: نکات اجرایی مربوط به آرماتورها

  نکات مهم مربوط به رواداریهای موقعیت آرماتورها

  نکته ۵۷ تا ۶۳: نکات اجرایی مربوط به رواداریهای موقعیت آرماتورها

  نکات اجرایی مهم پیرامون بریدن و خم کردن آرماتورها

  نکته ۶۴ تا ۶۸: نکات اجرایی مهم پیرامون بریدن و خم کردن آرماتورها

  نکات اجرایی مهم پیرامون وصله کردن آرماتور

  نکته ۶۹ تا ۷۳: نکات اجرایی مهم پیرامون وصله کردن آرماتور

  نکات اجرایی مربوط به جوشکاری آرماتورها

  نکته ۷۴ تا ۷۷: نکات اجرایی مربوط به جوشکاری آرماتورها

  نکات اجرایی مربوط به پوشش محافظ بتنی روی میلگردها

  نکته ۷۸ تا ۸۰: نکات اجرایی مربوط به پوشش محافظ بتنی روی میلگردها

  نکات مربوط به آشنایی با انواع شرایط محیطی

  نکته ۸۱ تا ۸۶: آشنایی با انواع شرایط محیطی

  نکات مربوط به اقلام، لوله ها و مجاری مدفون جایگذاری شده در بتن

  نکته ۸۷ تا ۹۵: نکات مربوط به اقلام، لوله‌ها و مجاری مدفون و جایگذاری شده در بتن

  نکات مربوط به آشنایی با ویژگی‌های مهم بتن

  نکته ۹۶ تا ۱۲۴: آشنایی با ویژگیهای مهم بتن

  نکات مربوط به مقاومت بتن

  نکته ۱۲۵ تا ۱۳۰: نکات مربوط به مقاومت بتن

  نکات مربوط به نفوذ ناپذیری بتن

  نکته ۱۳۱ تا ۱۳۵:

  نکات مربوط به نفوذ ‌ناپذیری بتن

  نکته ۱۳۶:

  مربوط به وزن بتن

  نکته ۱۳۷:

  مربوط به اختلاط مصالح بتن

  نکته۱۳۸:

  توضیحاتی پیرامون مخلوط کنهای ثابت

  نکته ۱۳۹:

  توضیحاتی پیرامون بتن آماده

  نکته ۱۴۰:

  نکاتی پیرامون اختلاط بتن با دست

  نکته ۱۴۱:

  نکاتی پیرامون اختلاط مجدد بتن

  نکات مربوط به حمل بتن

  نکته ۱۴۲ تا ۱۴۹:

  نکات مربوط به حمل بتن

  نکته ۱۵۰:

  نکات مربوط به بتن‌ریزی در هوای گرم

  نکته ۱۵۱:

  تاثیر هوای گرم بر روی بتن

  نکته ۱۵۲:

  نکات مربوط به جلوگیری از آثار نامطلوب در بتن

  نکته ۱۵۳:

  نقش آب در دستیابی به بتن مناسب

  نکته ۱۵۴:

  نقش سیمان در دستیابی به بتن مناسب

  نکته ۱۵۵:

  نقش مواد افزودنی در دستیابی به بتن مناسب

  نکته ۱۵۶:

  رعایت نکات و الزامات بتن‌ریزی در هوای گرم

  نکته ۱۵۷:

  نکات مربوط به بتن‌ریزی در هوای سرد

  نکته ۱۵۸:

  رعایت نکات و الزامات بتن‌ریزی در هوای سرد

  نکته ۱۵۹:

  پیش بینی لازم قبل و حین اجرای بتن‌ریزی در هوای سرد

  نکته ۱۶۰:

  نکات مربوط به تراکم و تحکیم بتن

  نکته ۱۶۱:

  توضیحاتی پیرامون متراکم کردن بتن با دست

  نکات مربوط به متراکم کردن بتن با وسایل مکانیکی

  نکتـه ۱۶۲ تا ۱۶۶:

  متراکم کردن بتن با وسایل مکانیکی

  نکته ۱۶۷:

  زمان لازم برای لرزاندن بتن با توجه به اسلامپ آن

  نکته ۱۶۸:

  مشخصه‌‌های اصلی بتن متراکم شده

  نکته ۱۶۹:

  نکات مربوط به ویبراتورهای سطحی بتن

  نکات مربوط به عمل آوردن بتن

  نکتـه ۱۷۰ تا ۱۷۹:

  نکات مربوط به اجزای عمل آوردن بتن

  نکته ۱۸۰:

  تعریف بتن کم مایه یا لاغر

  نکته ۱۸۱:

  تعریف بتن سبک ساختمانی

  نکته ۱۸۲:

  تعریف بتن سبک عایق‌بندی

  نکته ۱۸۳:

  تعریف بتن پیش ساخته

  نکته ۱۸۴:

  بتن ساخته شده از سیمان با مقاومت زودرس

  نکته ۱۸۵:

  بتن سنگین

  نکته ۱۸۶:

  نکات مربوط به اجزای متشکله قالب، داربست و عملکرد آن

  نکته ۱۸۷:

  در طراحی قالبها باید الزامات زیر منظور گردد

  نکته ۱۸۸:

  نکات مربوط به آب بند بودن درزهای قالب

  نکته ۱۸۹:

  نکات مربوط به حفظ موقعیت و شکل قالبها

  نکته ۱۹۰:

  نکات مربوط به پایه‌‌های اطمینان

  نکته ۱۹۱:

  نکات مربوط به قالب برداری

  نکته ۱۹۲:

  نکات مربوط به زمان قالب‌برداری

  نکته ۱۹۳:

  نکات مربوط به شرایط برداشتن پایه‌‌های اطمینان

  نکات مربوط به ارزیابی و پذیرش بتن

  نکتـه ۱۹۴ تا ۱۹۶: نکات مربوط به ارزیابی و پذیرش بتن

  نکتــــــــه ۱۹۷: ضوابط پذیرش مقاومت بتن

  نکات مربوط به شرایط پذیرش بتن

  نکتـه ۱۹۸ تا ۲۰۰: شرایط پذیرش بتن

  نکات مربوط به بررسی نتایج بتن کم مقاومت

  نکته ۲۰۱ تا ۲۰۶: بررسی نتایج بتن کم مقاومت

  نکات مربوط به تواتر نمونه برداری از بتن

  نکته ۲۰۷ تا ۲۱۱: نکات مربوط به تواتر نمونه برداری از بتن

  نکات مربوط به تواتر نمونه برداری از آرماتورها

  نکته ۲۱۲ تا ۲۱۳: نکات مربوط به تواتر نمونه برداری از آرماتورها

  نکته مربوط به ارزیابی و پذیرش آرماتورها

  نکتـــــــه ۲۱۴: نکته مربوط به مقاومت آرماتورها برای ارزیابی و پذیرش آرماتورها

  نکات اجرایی مهم مربوط به حفاظت آرماتورها در مقابل خوردگی و زدودن زنگ آنها

  نکته ۲۱۵ تا ۲۱۹: نکات اجرایی مهم مربوط به حفاظت آرماتورها در مقابل خوردگی

  نکات اجرایی مهم

  نکته ۲۲۰ تا ۲۲۴:

  نکات اجرایی مهم

  نکته ۲۲۵:

  انواع روشهای اتصال آرماتورها به یکدیگر

  نکته ۲۲۶:

  نمایش اجرای کاهش در ابعاد ستون بتن مسلح

  نکته ۲۲۷:

  سیستم‌‌های سازه‌ای که بخشی از سیستم مقاوم در برابر زلزله هستند

  نکته ۲۲۸:

  اعضای سیستم‌‌های سازه‌ای برای مقابله با زلزله

  نکته ۲۲۹:

  اثرات اندرکنش اعضای سازه‌ای و غیر سازه ای

  نکته ۲۳۰:

  استفاده از اجزای صلب در سازه

  نکته ۲۳۱:

  اعضای سازه‌ای که در زیر تراز پایه ادامه می‌یابند

  نکته ۲۳۲:

  رده بتن مورد استفاده در اعضای مقاوم در برابر زلزله

  نکته ۲۳۳:

  رعایت ضوابط طراحی برای زلزله سطح بهره برداری

  نکته ۲۳۴:

  اعضای سیستم‌‌های سازه‌ای مقاوم در برابر زلزله

  نکته ۲۳۵:

  سطح شکل پذیری کم یا قاب خمشی بتن آرمه معمولی

  نکته ۲۳۶:

  سطح شکل پذیری متوسط یا قاب خمشی بتن آرمه متوسط

  نکته ۲۳۷:

  سطح شکل پذیری زیاد یا قاب خمشی بتن آرمه ویژه

  نکات مربوط به آشنایی با برخی ضوابط ویژه در قابهای با شکل‌پذیری کم

  نکته ۲۳۸ تا ۲۳۹: آشنایی با برخی ضوابط ویژه در قابهای با شکل‌پذیری کم

  نکات مربوط به آشنایی با برخی ضوابط ویژه در قابهای با شکل‌پذیری متوسط

  نکته ۲۴۰ تا ۲۵۲: آشنایی با برخی ضوابط ویژه در قابهای با شکل‌پذیری متوسط

  نکات مربوط به آشنایی با برخی ضوابط ویژه در قابهای با شکل‌پذیری زیاد

  نکته ۲۵۳ تا ۲۶۳: آشنایی با برخی ضوابط ویژه در قابهای با شکل‌پذیری زیاد

  نکات مربوط به جزئیات آرماتورگذاری

  نکته ۲۶۴ تا ۲۶۷: نکات مربوط به جزئیات آرماتورگذاری

  نکات مربوط به ضوابط انواع قلابها

  نکته ۲۶۸ تا ۲۷۴:

  ضوابط و نکات مربوط به انواع قلاب

  نکته ۲۷۵:

  نکات مربوط به طول گیرایی

  نکته ۲۷۶:

  انواع روشهای مهار میلگرد

  نکته ۲۷۷:

  نکات مربوط به قلاب دارای انتهای سر دار

  نکته ۲۷۸:

  طول گیرایی میلگرد آجدار سر دار در کشش

  نکات مربوط به وصله میلگردها

  نکته ۲۷۹ تا ۲۸۱: ضوابط و نکات مربوط به وصله میلگردها

  نکات مربوط به طول وصله پوششی میلگردهای آجدار در فشار

  نکته ۲۸۲ تا ۲۸۴: نکات مربوط به طول وصله پوششی میلگردهای آجدار در فشار

  نکات مربوط به طول وصله پوششی میلگردهای آجدار در کشش

  نکته ۲۸۵ تا ۲۸۷: نکات مربوط به طول وصله پوششی میلگرهای آجدار در کشش

  نکات مربوط به طول گیرایی میلگردهای آجدار در کشش

  نکته ۲۸۸ تا ۲۹۰:

  نکات مربوط به طول گیرایی میلگردهای آجدار در کشش

  نکته ۲۹۱:

  طول گیرایی میلگرد آجدار با قلاب استاندارد در کشش

  نکته ۲۹۲:

  محاسبه مساحت کل تنگها و خاموتهای محصورکننده

  نکته ۲۹۳:

  وضعیت میلگردهای مهار شده با قلاب استاندارد

  نکته ۲۹۴:

  طول گیرایی میلگردهای آجدار در فشار

  نکته ۲۹۵:

  کاهش طول گیرایی در چه مواردی مجاز نیست

  نکات مربوط به گروه میلگردها

  نکته ۲۹۶ تا ۳۰۴: نکات مربوط به گروه میلگردها

  نکات مربوط به آرماتورهای عرض

  نکته ۳۰۵ تا ۳۱۵: نکات مربوط به آرماتورهای عرضی

  نکات مربوط به تنگها

  نکته ۳۱۶ تا ۳۲۱: نکات مربوط به تنگها

  نکات مربوط به دورپیچ‌ها

  نکته ۳۲۲ تا ۳۲۷: نکات مربوط به دورپیچ‌ها

  نکات مربوط به دورگیرها

  نکته ۳۲۸ تا ۳۳۰: نکات مربوط به دورگیرها

  نکات مربوط به آشنایی با برخی از المانهای مهم ساختمانهای بتنی

  نکته ۳۳۱ تا ۳۵۰: آشنایی با برخی از المانهای بسیار مهم ساختمانهای بتنی

  نکات مربوط به مقاومت فشاری مشخصه بتن

  نکته ۳۵۱ تا ۳۵۳: نکاتی پیرامون مقاومت فشاری مشخصه بتن

  نکتـــــــه ۳۵۴: رده بندی بتن

  نکات مربوط به آشنایی با سایر مشخصات مکانیکی بتن

  نکته ۳۵۵ تا ۳۵۸: آشنایی با سایر مشخصات مکانیکی بتن

  نکتـــــــه ۳۵۹: اثرات جمع شدگی و خزش بتن در سازه

  نکتـــــــه ۳۶۰: طبقه بندی آرماتورها از نظر شکل‌پذیری

  نکات مربوط به ویژگیهای کششی آرماتورها

  نکته ۳۶۱ تا ۳۶۴: نکات مربوط به ویژگیهای کششی آرماتورها

  نکات مربوط به ویژگیهای خم پذیری آرماتورها

  نکته ۳۶۵ تا ۳۶۷: ویژگیهای خم پذیری آرماتورها

  نکات مربوط به ویژگیهای جوش پذیری آرماتورها

  نکته ۳۶۸ تا ۳۷۰: ویژگیهای جوش پذیری آرماتورها

  نکات مربوط به مشخصات مورد نیاز آرماتورها در طراحی

  نکته ۳۷۱ تا ۳۷۳: مشخصات مورد نیاز آرماتورها در طراحی

  نکات مربوط به پوشش بتنی روی آرماتورها در شرایط محیطی معمولی (غیر خورنده)

  نکته ۳۷۴ تا ۳۷۸: نکات مربوط به پوشش بتنی روی آرماتورها

  نکات مربوط به ضوابط قالب بندی

  نکته ۳۷۹ تا ۳۸۳:

  نکات مربوط به ضوابط قالب‌بندی

  نکته ۳۸۴:

  نکات مربوط به نقشه‌ها و مشخصات قالب

  نکته ۳۸۵:

  نکات مربوط به رواداریهای سازه‌‌های بتنی متعارف

  نکته ۳۸۶:

  جدول مربوط به رواداریهای سازه‌‌های بتنی متعارف

  نکته ۳۸۷:

  منظور از مصالح مناسب برای قالب

  نکته ۳۸۸:

  منظور از طراحی قالب

  نکات مربوط به بارهای وارد بر قالب

  نکته ۳۸۹ تا ۳۹۱: نکات مربوط به بارهای وارد بر قالب

  نکات مربوط به نحوه اجرای قالب‌بندی

  نکته ۳۹۲ تا ۳۹۹: نکاتی راجع به نحوه اجرای قالب‌بندی

  نکتـــــــه ۴۰۰: نکاتی مربوط به تنظیم مجموعه قالب‌بندی

  نکات مربوط به قالب‌برداری

  نکته ۴۰۱ تا ۴۰۴: نکاتی مربوط به قالب‌برداری

  نکات مربوط به زمان قالب‌برداری

  نکته ۴۰۵ تا ۴۰۸: نکاتی مربوط به زمان قالب‌برداری

  نکات مربوط به برداشتن پایه‌‌های اطمینان

  نکته ۴۰۹ تا ۴۱۳: نکاتی مربوط به برداشتن پایه‌‌های اطمینان

  نکات مربوط به سیستم تیرچه‌‌های بتنی

  نکته ۴۱۴ تا ۴۱۸: ضوابط مربوط به سیستم تیرچه‌‌های بتنی

  نکات مربوط به سقفهای تیرچه بلوک

  نکته ۴۱۹ تا ۴۳۰: ضوابط مربوط به سقفهای تیرچه بلوک

  نکات مربوط به مقاومت در مقابل حریق

  نکته ۴۳۱ تا ۴۳۹: نکات مربوط به مقاومت در مقابل حریق

  نکات تکمیلی پیرامون قالب بندی ساختمان‌‌های بتن آرمه

  نکته ۴۴۰ تا ۴۴۳: نکات تکمیلی پیرامون قالب بندی ساختمان‌‌های بتن آرمه

  نکات مربوط به طراحی قالب

  نکته ۴۴۴ تا ۴۴۵: نکاتی پیرامون طراحی قالب

  نکات مربوط به معرفی مصالح متداول برای ساخت قالب

  نکته ۴۴۶ تا ۴۴۹: نکاتی پیرامون معرفی مصالح متداول برای ساخت قالب

  نکات مربوط به بارهایی که لازم است در طراحی قالب مورد توجه قرار گیرند

  نکته ۴۵۰ تا ۴۵۵: بارهایی که لازم است در طراحی قالب مورد توجه قرار گیرند

  نکات مربوط به قالبهای فونداسیون

  نکته ۴۵۶ تا ۴۶۲: نکاتی پیرامون قالبهای فونداسیون

  نکات مربوط به قالبهای قائم

  نکته ۴۶۳ تا ۴۶۵: نکاتی پیرامون قالبهای قائم

  نکات مربوط به قالبهای دیوار

  نکته ۴۶۶ تا ۴۶۷: نکاتی پیرامون قالبهای دیوار

  نکات مربوط به قالبهای پانلی دیوار

  نکته ۴۶۸ تا ۴۷۰:

  نکاتی پیرامون قالبهای پانلی دیوار

  نکته ۴۷۱:

  نکاتی پیرامون قالبهای بالا رونده

  نکته ۴۷۲:

  نکاتی پیرامون اجزای قالب دیوار

  نکات مربوط به قالبهای ستون

  نکته ۴۷۳ تا ۴۷۵:

  نکاتی پیرامون قالبهای ستون

  نکته ۴۷۶:

  نکاتی پیرامون قالبهای دال و تیر

  نکته ۴۷۷:

  انواع مختلف قالب سقف

  نکته ۴۷۸:

  نکاتی پیرامون قالبهای پانلی سقف

  نکته ۴۷۹:

  اهمیت درزبندی مناسب بین پانلها در قالبهای پانلی

  نکته ۴۸۰:

  نکاتی پیرامون قالب‌‌های میزی سقف

  نکته ۴۸۱:

  نکاتی پیرامون قالبهای تونلی سقف

  نکته ۴۸۲:

  اجزای قالب دال به ترتیب اولویت باربری و محاسبه

  نکته ۴۸۳:

  نحوه انتقال بار در قالبهای دال

  نکته ۴۸۴:

  نکاتی پیرامون قالبهای تیر

  نکته ۴۸۵:

  نکاتی پیرامون قالبهای پله

  نکات مربوط به داربست‌بندی

  نکته ۴۸۶ تا ۴۹۱: نکاتی پیرامون داربست‌بندی

  نکات مربوط به قالبهای لغزنده

  نکته ۴۹۲ تا ۵۰۰: نکاتی پیرامون قالبهای لغزنده

  منابع و مآخذ کتاب ۵۰۰ نکته کاربردی بتن و قالب‌بندی

  116,000 تومان
  انتشارات : پارسیا
  نویسنده : مهندس مصطفی ثمریها
  موضوع : مهندسی عمران
  شابک : 9786001681646
  نوبت چاپ : سوم
  سال چاب : 1402
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 144
 • کتاب آزمون استخدامی زبان انگلیسی عمومی   نوشته دکتر مهرداد امیری را توسط  انتشارات  پوران پژوهش مناسب داوطلبان آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی، دبیری ریاضی، دبیری فیزیک، دبیری شیمی، دبیری زیست شناسی، دبیری زبان و ادبیات انگلیسی، دبیری زبان و ادبیات فارسی، دبیری زبان و ادبیات عربی، دبیری علوم اجتماعی، دبیری تاریخ، دبیری جغرافیا، دبیری تربیت بدنی، دبیری روانشناسی، مشاور واحد آموزشی، هنرآموز کامپیوتر، کارشناس امور سخت افزار کامپیوتر، کارشناس شبکه، برنامه نویس سیستم، کارشناس تحلیلگر سیستم، کارشناس برنامه و بودجه، کارشناس برنامه ریزی، کارشناس امور اداری، کارشناس روابط بین الملل و کارشناس اوقاف منتشر کرده است.

  177,000 تومان
  انتشارات : پوران پژوهش
  نویسنده : دکتر مهرداد امیری
  موضوع : آزمون استخدامی زبان انگلیسی
  نوبت چاپ : اول
  سال چاب : 1400
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 305
 • کتاب آزمون های جامع ارشد مهندسی کامپیوتر اثر  هادی یوسفی ، گروه مولفین توسط انتشارات پوران پژوهش به چاپ رسیده است.

  مناسب دانشجویان و داوطلبان کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

  کتاب های آزمون جامع ارشد و دکتری پوران (با جلد سیاه رنگ) به گونه ای گردآوری شده است که دانشجو دفترچه های آزمون های سراسری کارشناسی ارشد و دکتری سال های گذشته با پاسخ های تشریحی را در یک کتاب خواهد داشت.

  در کتاب آزمون های جامع ارشد کامپیوتر ، دفترچه آزمون های سراسری کارشناسی ارشد از سال 1390 تا 1400 گردآوری شده است همچنین پاسخ های دقیق و تشریحی به سوالات ،  این امکان را برای داوطلبان گرامی کنکور ارشد فراهم کرده تا با خیالی راحت به منبعی کامل از آزمون های سال های گذشته دسترسی داشته باشند.

  375,500 تومان
  انتشارات : پوران پژوهش
  نویسنده : هادی یوسفی و گروه مولفین
  موضوع : آزمون های جامع ارشد کامپیوتر
  نوبت چاپ : هفتم
  سال چاب : 1401
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 684
 • کتاب احکام آموزشی به همراه پرسش های چهارگزینه ای نوشته زهرا توکلی توسط انتشارات اندیشه آشنا به چاپ رسیده است.

  موضوع کتاب: آزمون های استخدامی، جنبه های مذهبی، فقه جعفری، آزمون های و تمرینها

  خانم زهرا توکلی دو جلد کتاب به چاپ رسانده اند کتاب دیگر ایشان با عنوان رساله آموزشی امام خمینی تدوین گشته است.

   

  مباحث کتاب احکام آموزشی

  1. احکام تقلید
  2. احکام آبها
  3. نجاسات مطهرات
  4. وضو
  5. غسل
  6. میت و احکام آن
  7. تیمم
  8. احکام نماز
  9. نماز جماعت
  10. احکتم روزه
  11. احکام خمس و زکات
  12. احکام ازدواج و زلاق
  13. احکام خوردنهیا و آشامدنیها
  14. احکام نذر و عهد و قسم
  15. امر به معروف و نهی از منکر
  16. سوالات تستی
  17. پاسخنامه

  نویسنده : زهرا توکلی

  100,000 تومان
  انتشارات : اندیشه آشنا
  نویسنده : زهرا توکلی
  موضوع : رساله عملیه, فقه جعفری, فتواهای شیعه قرن 14
  نوبت چاپ : دوم
  سال چاب : 1402
  قطع : رقعی
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 192
  شابک : 9786229757185
 • کتاب ارتقای کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی نوشته  اریک لوز و ترجمه حمید ضرغام بروجنی , مرتضی خزائی پول , امیر خزائی پول توسط  انتشارات مهکامه در 232 صفحه به چاپ رسیده است.

  کشور ما، ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، با توجه به پشتوانه ی تمدن، تاریخ و فرهنگی چند هزار ساله ای که دارد، از قابلیت ویژه ای برای رشد و توسعه صنعت گردشگری برخوردار است. گردشگری در ایران توانسته رتبه ی دهم جاذبه های تاریخی و باستانی و همچنین رتبه ی پنجم جاذبه های طبیعی در جهان را کسب کند. البته دلایلی وجود دارد که مانع راه رشد صنعت گردشگری در ایران شده است؛ از جمله این موانع می توان به آماده نبودن بسترهای اقتصادی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در ساخت هتل، محدودیت‌های اجتماعی و مذهبی برای توریست های خارجی، بی‌خبر بودن سرمایه‌گذاران از زمینه‌های موجود در ایران ، تبلیغات ضعیف و … اشاره کرد. انتشارات مهکامه سعی کرده تا از طریق طرح مباحث کلاسیک علمی در کتاب هایش ، کمکی به این صنعت بنماید. یکی از این کتاب ها، ارتقای کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی اثر اریک لوز می باشد که توسط حمید ضرغام بروجنی، مرتضی خزائی پول، امیر خزائی پول به فارسی ترجمه شده است.

  سرفصل:
  1: کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی
  2: تحقیقات کیفیت خدمات گردشگری و مهمان نوازی
  3: تجزیه و تحلیل تجربه خدمات در گردشگری و مهمان نوازی
  4: سیستم های ارایه خدمت گردشگری و مهمان نوازی

  5: کیفیت خدمات و رضایت گردشگران
  6: بازاریابی خدمات گردشگری و مهمان نوازی
  7: بهبود سیستم خدمات گردشگری و مهمان نوازی
  8: مدیریت سازمان گردشگری و مهمان نوازی

   

  137,500 تومان
  انتشارات : مهکامه
  نویسنده : اریک لوز
  مترجم : حمید ضرغام بروجنی , مرتضی خزائی پول , امیر خزائی پول
  موضوع : گردشگری
  نوبت چاپ : دوم
  سال چاب : 1399
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 232
  شابک : 9786008731252
 • کتاب استخدام یار بانکدار امورمالی نوشته دکتر محمد کشاورز و دکتر مهدی اتحاد فرد در 938 صفحه ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی بانکدار امور مالی وسط انتشارات اندیشه ارشد منتشر شده است.

  کتاب استخدامی حیطه اختصاصی و تخصصی بانکدار امور مالی

  جامع ترین، کامل ترین و بروزترین کتاب استخدامی ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی بانکدار امور مالی

  ویژگی کتاب:
  – براساس منابع جدید 1402 استخدامی بانکدار امور مالی
  – خلاصه دروس منابع جدید به انضمام نکات مهم آزمونی
  – مجموعه سوالات آزمونی با پاسخنامه کاملا تشریحی
  – همرا با سوالات تالیفی براساس منابع جدید با پاسخنامه

  • درسنامه جامع همراه با خلاصه مباحث
  • نکات طلایی و آزمونی
  • نمونه سوالات آزمونی طبقه بندی شده

  مشتمل بر دروس حیطه اختصاصی و تخصصی استخدامی بانکدار امور مالی:

  • تئوری مدیریت و برنامه ریزی
  • پول، ارز و بانکداری
  • اصول علم اقتصاد
  • اصول حسابداری
  • ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
  • بازاریابی
  506,000 تومان
  انتشارات : اندیشه ارشد
  نویسنده : دکتر محمد کشاورز ، دکتر مهدی اتحاد فرد
  موضوع : آزمون استخدامی بانکدار امور مالی
  نوبت چاپ : اول
  سال چاب : 1402
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 938
  تیراژ : 250
  شابک : 9786225576018
 • کتاب استخدامی حیطه اختصاصی و تخصصی بانکدار حقوقی

  جامع ترین، کامل ترین و بروزترین کتاب استخدامی ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی بانکدار حقوقی 1402

  شامل:

  • خلاصه دروس منابع جدید به انضمام نکات مهم آزمونی
  • مجموعه سوالات آزمونی با پاسخنامه کاملا تشریحی
  • همراه با سوالات تالیفی بر اساس منابع جدید با پاسخنامه

   

  مشتمل بر دروس حیطه اختصاصی و تخصصی استخدامی بانکدار حقوقی:

  • حقوق اداری
  • حقوق مدنی
  • حقوق جزای عمومی
  • حقوق جزای اختصاصی
  • حقوق اساسی
  • حقوق تجارت
  575,000 تومان
  انتشارات : اندیشه ارشد
  نویسنده : حمیدقهرمانی ، جواد ارتیشدار
  موضوع : آزمون های استخدامی
  نوبت چاپ : اول
  سال چاب : 1402
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 930
  تیراژ : 250
  شابک : 9786225576056
  • خلاصه درسنامه برای دروس تخصصی
  • نمونه آزمون استخدام یار حسابدار سالیان پیش به همراه پاسخ تشریحی
  • ویژه استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۴۰۲کتاب استخدام یار حسابدار انتشارات اندیشه ارشد  در ۶۴۳ صفحه توسط دکتر حمید قهرمانی، بابک زارعی، داود حیدری، جواد ارتیشدار  به طور کامل وجامع و با پوشش تمامی سرفصل های و مطالب و مباحث لازم برای استفاده داوطلبین آزمون استخدام یار حسابدار تهیه شده است.

   سرفصل های کتاب استخدام یار حسابدار اندیشه ارشد 

   • بودجه
   • مدیریت مالی
   • حسابداری دولتی
   • اصول حسابداری ۱ و ۲
   • قانون محاسبات عمومی
   • تئوری مدیریت و برنامه ریزی

   ویژگی های کتاب استخدام یار حسابدار

   • شرح و خلاصه درس ، معرفی نکات برتر و منابع آزمون ها بر اساس آخرین تغییرات
   • ویژگی دستگاه های دولتی ، دستیارات ستادی و کلیه ارگان های دولتی و خصوصی
   • بانگ کامل سولات ادوار گذشته استخدامی همراه با پاسخ نامه کلیدی و تشریحی
  555,000 تومان
  انتشارات : اندیشه ارشد
  نویسنده : دکتر مهدی اتحاد فرد دکتر محمد کشاورز ، آزاده گودرزی معصومی
  موضوع : آزمون های استخدامی حسابدار
  نوبت چاپ : دوم
  سال چاب : 1402
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 782
  تیراژ : 250
  شابک : 9786225576063
 • کتاب استخدام یار دبیر فرهنگ و هنر اثر گروه مولفین اندیشه ارشد توسط انتشارات اندیشه ارشد به چاپ رسیده است.

  کتاب استخدامی دروس حیطه تخصصی دبیر فرهنگ و هنر مطابق با منابع جدید 1402

  جامع ترین کتاب ویژه داوطلبان آزمون استخدامی دبیری فرهنگ و هنر

  شامل

  خلاصه دروس منابع جدید به انضمام نکات مهم آزمونی

  مجموعه سوالات آزمونی با پاسخنامه کاملا تشریحی

  همراه با سوالات تالیفی بر اساس منابع جدید با پاسخنامه

  مشتمل بر 4 فصل

  طراحی

  درک عمومی هنر

  خلاقیت تصویری

  مبانی هنرهای تجسمی

  540,000 تومان
  انتشارات : اندیشه ارشد
  نویسنده : گروه مولفین اندیشه ارشد
  موضوع : آزمون های استخدامی آموزش و پرورش
  سال چاب : 1402
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  شابک : 9786225765209
 • کتاب استخدام یار دبیری تربیت بدنی نوشته آزاده سادات مقدم نیا و گروه مولفین اندیشه ارشد توسط انتشارات اندیشه ارشد به چاپ رسیده است.

  کتاب استخدام یار حیطه تخصصی دبیری تربیت بدنی 1402

  جامع ترین کتاب ویژه داوطلبان آزمون استخدامی دبیری تربیت بدنی

  شامل

  • درسنامه جامع همراه با خلاصه درس و نکات طلایی
  • سوالات طبقه بندی شده آزمونی با پاسخ تشریحی
  • ارائه نکات طلایی و آزمونی در پاسخنامه تشریحی
  • شامل 3000 نکته مهم و کلیدی از مباحث آزمون استخدامی
  • نمونه سوالات ادوار گذشته تا آخرین دوره
  • ارائه پاسخنامه کاملاً تشریحی همراه با رفرنس دهی به منابع مرجع
  • شامل بر 5 فصل
  • درس تربیت بدنی در مدارس
  • یادگیری و کنترل حرکتی
  • آسیب شناسی ورزشی
  • اندازه گیری و سنجش و ارزیابی در تربیت بدنی
  • مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی
  500,000 تومان
  انتشارات : اندیشه ارشد
  نویسنده : آزاده سادات مقدم نیا و گروه مولفین
  موضوع : جزوات آموزشی|نمونه سوالات تستی
  سال چاب : 1401
  نوبت چاپ : دوم
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 980
  تیراژ : 250
  شابک : ۹۷۸۶۲۲۵۷۶۵۲۲۱
 • کتاب استخدامی کارشناس امور اداری مطابق با جدیدترین منابع اعلام شده 1402

  جامع ترین و بروزترین کتاب استخدامی ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی کارشناس امور اداری

  ویژه داوطلبان آزمون استخدامی کارشناس امور اداری 1402

  شامل:

  • درسنامه جامع همراه با نکات طلایی و آزمونی
  • سؤالات طبقه بندی شده با پاسخنامه کاملا تشریحی
  • همراه با نمونه سوالات ادوار گذشته با پاسخ های تشریحی
  • ​مشتمل بر:
  • دفتر اول: مبانی سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی
  • دفتر دوم: مدیریت منابع انسانی
  • دفتر سوم: سیستم های اطلاعاتی مدیریت
  • دفتر چهارم: قوانین مدیریت خدمات کشوری
  • دفتر پنجم: آزمون های خودسنجی
  560,000 تومان
  انتشارات : اندیشه ارشد
  نویسنده : دکتر محمد کشاورز ، دکتر علیرضا محمدی
  موضوع : آزمون های استخدامی کارشناس اموراداری
  نوبت چاپ : اول
  سال چاب : 1402
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 806
  تیراژ : 250
  شابک : 9786225576070
 • کتاب استخدام یار کارشناس برنامه و بودجه نویسنده : دکتر مهدی اتحاد فرد، دکتر محمد کشاورز ، آزاده گودرزی معصومی توسط انتشارات اندیشه ارشد در 654  صفحه ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی کارشناس برنامه و بودجه به چاپ  رسیده است.

  کتاب استخدامی حیطه اختصاصی و تخصصی کارشناس برنامه و بودجه مطابق با جدیدترین منابع اعلام شده 1402

  جامع ترین و بروزترین کتاب استخدامی ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی کارشناس برنامه و بودجه

  ویژه داوطلبان آزمون استخدامی کارشناس برنامه و بودجه 1402

  شامل:

  • درسنامه جامع همراه با نکات طلایی و آزمونی
  • سؤالات طبقه بندی شده با پاسخنامه کاملا تشریحی
  • همراه با نمونه سوالات ادوار گذشته با پاسخ های تشریحی
  • مشتمل بر دروس حیطه اختصاصی و تخصصی استخدامی کارشناس برنامه و بودجه:
  • مالیه عمومی و بودجه
  • اصول حسابداری 1 و 2
  • اقتصاد کلان
  • حسابداری دولتی
  • قانون محاسبات عمومی
  • تئوری مدیریت
  460,000 تومان
  انتشارات : اندیشه ارشد
  نویسنده : دکتر مهدی اتحاد فرد دکتر محمد کشاورز ، آزاده گودرزی معصومی
  موضوع : آزمون های استخدامی کارشناس برنامه و بودجه
  نوبت چاپ : اول
  سال چاب : 1402
  قطع : وزیری
  نوع جلد : شومیز
  تعداد صفحات : 654
  تیراژ : 250
  شابک : 9786225576117
سوالی ندارید؟