کتاب روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان مدرسان شریف شامل 23 فصل است که با مرور عمیق در روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان با هدف یادگیری و جمع‌بندی مطالب درس روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان در کنکورهای آزمون سراسری، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شده است.

تست‌های کنکورهای دوره های قبل، اعم از آزمون سراسری، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد که دارای پاسخ های تشریحی یا طرح درس مربوط در کنار تست بهمراه نکات آموزشی مهم در پایان هر فصل گنجانده شده است.

همچنین در پایان هر فصل یک خودآزمایی مطرح شده که پاسخنامه ی کلیدی آن نیز در انتهای کتاب ارائه شده است.

در انتهای کتاب پاسخ تشریحی سؤالات آزمون‌های‌ سراسری 99ـ 95 بهمراه 3 مرحله آزمون خودسنجی با سطوح آسان، متوسط و سخت آورده شده است.