3% حراج

قیمت اصلی 568,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است.

موجود
محتوا کتاب شامل:
  •   آیین نامه خرید خدمات مشاور- شرح خدمات نظارت کارگاهی و عالیه-
  • قراردادهای درصدی مشاور- کسورات حق بیمه تامین اجتماعی مشاور- کارهای سویل مشاوره 
  • مشاورین نقشه برداری و ژئوفیزیک- مشاورین راه- پل تونل راه آهن- مشاورین بهسازی لرزه ای و مهندسی آب-
  • مشاورین طرح های هادی، جامع، تفصیلی
کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی امور مشاوران

در ادامه سلسله کتاب‌های موسوم به طرح‌های عمرانی، برآن شدیم تا با توفیقات الهی مجموعه‌ای از قوانین و مقررات حاکم بر این طرح‌ها را در سه حوزه، کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران  گردآوری نموده، به شیوه‌ای نو دسته بندی و تنظیم و به همه شاغلان در این بخش تقدیم نمائیم.

می‌دانیم در قرار دادهای معروف به سه عاملی، سه عنصر کارفرما، مشاور و پیمانکار به عنوان سه ضلع درگیر در طرح‌های عمرانی از بدو تولد یک طرح تا اجرای و بهره‌برداری از آن نقش حیاتی ایفا می‌نماید.

فلذا در این مجموعه سعی بر آن شده تا کلیه قوانین و مقررات مرتبط و مورد نیاز را از منابع مختلف جمع آوری و بروز رسانی نموده و در دسترسی قرار می‌دهیم.

جلد سوم به قوانین و مقررات مربوط به مشاوران اختصاص داده شده است، تلاش گردیده تا تمامی حوزه‌های مشاوره‌ای از مقررات و آئین‌نامه‌های انتخاب مشاور گرفته تا بخشنامه‌های اختصاصی رشته‌های ساختمان، راه و شهرسازی، نیرو در این مجموعه آورده شود.

فهرست مطالب کتاب
بخش اول / مقررات مشترك 

۱-۱-آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره

فصل اول

كلیات

فصل دوم

اصول و ضوابط خرید خدمات مشاوره

فصل سوم

ارزیابی كیفی مشاوران

فصل چهارم

ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاور

۱-۲-تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره ـ شماره یك

۱-۳-بخشنامه فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره

۱-۴-بخشنامه راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره

۱-۵-بخشنامه تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره

۱-۶-بخشنامه راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب

۱-۷-بخشنامه نحوه و مهلت اطلاع‌رسانی در بانك اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور

۱-۸-بخشنامه دستورالعمل نحوه مشاركت، همكاری و ارجاع كار گروه مشاركت مشاوره

۱-۹-بخشنامه دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌كننده ضوابط، معیارها و استانداردها

۱-۱۰-اطلاعیه راجع‌به نحوه محاسبه حق‌الزحمه مرحله دوم خدمات مهندسان مشاور

۱-۱۱-بخشنامه اصلاح كاربرد بخشنامه‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای كار
۱-۱۲-بخشنامه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
۱-۱۳-دستورالعمل نحوه تكمیل و تنظیم موافقتنامه شرایط عمومی و پیوست‌‌های قراردادهای خدمات مشاوره و مقررات مربوط به آنها
۱-۱۴-دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارك قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانكاران
۱-۱۵-بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مشاوران ساختمانهای عمومی و دولتی
۱-۱۶-موافقتنامه در قراردادهای خدمات مشاوره
۱-۱۷-شرایط عمومی همسان در قراردادهای خدمات مشاوره
۱-۱۸-دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره

۱-۱۹-شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل كار برای طرحهای غیرصنعتی نشریة شمارة ۳۳۲۷
۱-۲۰-بخشنامه جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ هیأت محترم وزیران
۱-۲۱-اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت
۱-۲۲-استاندار محترم استان (گلستان، كردستان، كهكیلویه و بویراحمد، هرمزگان، اردبیل، مركزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران)

۱-۲۳-تشخیص صلاحیت شركت‌های مهندسین مشاور در پایه ۳
۱-۲۴-استاندار محترم استان (ایلام، بوشهر، كرمانشاه، گیلان، همدان، یزد، خراسان رضوی)
۱-۲۵-تشخیص صلاحیت شركت‌های مهندسین مشاور در پایه ۳
۱-۲۶-استاندار محترم استان (اصفهان، خراسان جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان، قزوین)
۱-۲۷-تشخیص صلاحیت شركت‌های مهندسین مشاور در پایه ۳
۱-۲۸-بخشنامه دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
۱-۲۹-بخشنامه حداكثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی
۱-۳۰-بخشنامه حداكثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی

۱-۳۱-گواهینامه مشاوره اشخاص حقیقی

۱-۳۲-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۰
۱-۳۳-اهم عناوین شرح خدمات عوامل نظارت كارگاهی و نظارت عالیه
۱-۳۴-راهنمای محاسبه حق‌الزحمه ماهانه، اضافه كاری و شب‌كاری عوامل نظارت كارگاهی
۱-۳۵-بخشنامه ضریب‌های منطقه‌ای حقوق عوامل نظارت كارگاهی
۱-۳۶-سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان ضریب منطقه‌ای حقوق عوامل نظارت كارگاهی
۱-۳۷-سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه ضریب منطقه‌ای حقوق عوامل نظارت كارگاهی
۱-۳۸-سازمان برنامه و بودجه استان فارس ضریب منطقه‌ای حقوق عوامل نظارت كارگاهی ۲۲۸
۱-۳۹-تعداد نسخ گزارش و نقشه‌های مرحله اول و دوم قراردادهای مشاوران
۱-۴۰-ارسال یك نسخه از مدارك و نقشه‌های مصوب برای سازمان برنامه و بودجه

۱-۴۱-بخشنامه رعایت ظرفیت مهندسین مشاور
۱-۴۲-بخشنامه قراردادهای مهندسین مشاور به روش درصدی
۱-۴۳-دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترك كارهای خدمات مشاوره‌ای كه حق‌الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می‌شود
۱-۴۴-بخشنامه دستورالعمل بهنگام كردن برآورد هزینه مبنای تعیین حق‌الزحمه مطالعه و طراحی
۱-۴۵-مثال حق‌الزحمه مرحله سوم مهندسان مشاور
۱-۴۶-بخشنامه فهرست و روش انتخاب و ارجاع كار به واحدهای خدمات مشاوره
۱-۴۷-بخشنامه رعایت ظرفیت مجاز واحدهای خدمات مشاوره
۱-۴۸-كسورات حق بیمه تأمین اجتماعی قراردادهای مهندسین مشاور
۱-۴۹-دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاوره

بخش دوم / سیویل و ساختمان 

۲-۱-بخشنامه حق‌الزحمه مهندسین مشاور برای كارهای سیویل
۲-۲-دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختمان
۲-۳-بخشنامه پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
۲-۴-بخشنامه پرداخت مطالبات مشاوران از محل سپرده حسن انجام كار

بخش سوم / نقشه‌برداری و ژئوفیزیك 

۳-۱-موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
۳-۲-دستورالعمل نحوه تكمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و پیوست‌های قراردادهای خدمات نقشه‌برداری و مقررات مربوط به آنها
۳-۳-موافقتنامه قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
۳-۴-شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
۳-۵-فهرست شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
۳-۶-بخشنامه تعرفه خدمات نقشه‌برداری
۳-۷-بخشنامه حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیك

بخش چهارم / راه، پل، تونل، راه‌آهن 

۴-۱-بخشنامه حق‌الزحمه مطالعات راه
۴-۲-بخشنامه حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
۴-۳-بخشنامه حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه، راه و زیرسازی راه‌آهن
۴-۴-بخشنامه حق‌الزحمه مطالعات تونل راه و راه آهن
۴-۵-بخشنامه حق‌الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن

بخش پنجم / بهسازی لرزه‌ای و مهندسی آب 

۵-۱-بخشنامه دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پل‌های موجود
۵-۲-بخشنامه دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
۵-۳-بخشنامه دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب

بخش ششم / طرحهای هادی، جامع، تفصیلی 

۶-۱-بخشنامه مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستایی
۶-۲-نحوه محاسبه حق‌الزحمه طرح هادی روستایی
۶-۳-تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
۶-۴-قرارداد تهیة طرح‌های توسعه و عمران، حوزة نفوذ و تفصیلی شهرها
۶-۵-شرح خدمات تهیه طرح جامع ـ تفصیلی برای شهرهای زیر ۲۰۰۰ نفر جمعیت
۶-۶-شرح خدمات طرح جامع ـ تفصیلی برای شهرهای كوچك
۶-۷-تعاریف و مفاهیم كاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها
۶-۸-آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری كشور
۶-۹-شرح خدمات همسان مطالعه كارهای معماری
۶-۱۰-بخشنامه ضوابط و استاندارد بكارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
۶-۱۱-راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران (نشریه شماره ۲۴۰)

منابع و مآخذ کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی امور مشاوران 

انتشارات نوآور

توضیحات

کتاب مرجع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی جلد سوم( امورمشاوران)
نویسنده : مهندس محمدعلی فرشادفر
انتشارات : نو آور

توضیحات تکمیلی

انتشارات

نویسنده

موضوع

نوبت چاپ

سال چاب

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

شابک

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مرجع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی جلد سوم ( امورمشاوران)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی ندارید؟