5% Off

620,000 تومان

موجود

مرجع کامل انتقال حرارت ویراست چهارم

نویسنده : دکتر امید بابایی

انتشارات : جهش

توضیحات

مرجع کامل انتقال حرارت ویراست چهارم

نویسنده : دکتر امید بابایی

انتشارات : جهش

سوالی ندارید؟