6% حراج

قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 330,000 تومان است.

موجود
خرید کتاب مربی شدن جاناتان پسمور و تریسی سینکلیر نشر جهاد دانشگاهی تهران
 کتاب «مربی شدن»، نقطه‌ای عالی برای شروع مسیر مربیگری است. این کتاب، مسائل مربوط به مربیگری را به طور کامل پوشش می‌دهد و راهنمایی اساسی از شایستگی‌های جدید مربی فدراسیون بین‌المللی مربیگری را برای مربی‌های جدید و درحال‌توسعه ارائه می‌کند.»
«سینکلر و پاسمور، کتاب راهنمایی را در حرفۀ گیج‌کننده و شلوغ مربیگری به رشتۀ تحریر درآورده‌اند که مه و غبار موجود در مسیر تعالی مربیگری را برای مربیان پاک می‌کند. کتاب «مربی شدن»، وجه تمایز مربیگری و چرایی اثربخشی آن را روشن می‌کند، شیوه‌های خاصی را برای تجسم ذهنیت مربیگری ارائه می‌دهد و سرشار از ابزارهایی برای اعتلای تأثیر مربیگری است. این کتاب صرف‌نظر از موقعیت شما، مسیر واضحی را برای دنبال‌کردن در اختیار شما قرار می‌دهد.»

در مقدمه کتاب «مربی شدن» می‌خوانیم:

مربی بودن یک شیوه زیستن است، شیوه‌ای از زیستن که ایجاد صمیمیت و اعتماد، یاریگری در رشد افراد، گوش کردن موثر، پرهیز از قضاوت‌ها، پرسش‌گری مفید، تسهیل رشد و یادگیری همراهان …. را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. شیوه‌ای که رشد فردی برای مربی را در پی دارد. گونه‌ای از زیستن است که یاریگر یادگیری و رشد همراهان است.

این پرسش کلیدی در حوزه تعلیم و تربیت به‌صورت عمومی و حرفه مربیگری به‌صورت خاص مطرح است که «برای مربی شدن چه کنیم؟». یافته‌های پژوهش‌ها و اندیشه‌های اندیشمندان برجسته نشان می‌دهد که برای مربی شدن لازم است به سه بعد «شخصیت مناسب، دانش مفید و تجربه مولد» توجه جدی داشته باشیم.

شخصیت مناسب پیش‌نیاز و مقدمه برای مربی شدن محسوب می‌شود. حوزه دانش ما را در شناسایی و انتقال اصول، شایستگی‌ها و تکنیک‌ها یاری می‌دهد و در نهایت تمرین و کسب تجربه، تأمل کردن فردی و گفت‌وگو با دیگری درباره تمرین‌ها و تجربه‌ها رکن اجتناب‌ناپذیر مربی شدن است.

مطالب کتاب به گونه‌ای تنظیم شده است که بخش زیادی از این دغدغه‌ها برای مربی شدن را پوشش می‌دهد.

تائیدیه‌های کتاب ,قدردانی‌ها ,دربارۀ نویسندگان ,مقدمه مترجمان
بخش ۱: صحنه‌آرایی ,مقدمه
فصل ۱: سفری به ‌سوی بلوغ

مقدمه ,بلوغ مربیگری ,نتیجه‌گیری

فصل ۲: مربیگری چیست؟

تعریف مربیگری ,تعاریف دیگر ,مربیگری و هدایتگری ,مربیگری و درمان ,مربیگری و مشاوره ,نتیجه‌گیری

فصل ۳: من چه کسی هستم؟

مقدمه ,من چه کسی هستم؟ ,خودآگاهی و خودتأملی ,دیدگاه‌ها ,دیدگاه تیپ شخصیتی ,دیدگاه صفات شخصیتی ,دیدگاه سوم ,ثبت رویدادها ,فعالیت تأملی ,شناخت خودمان ,نتیجه‌گیری

فصل ۴: مراجعم چه کسانی هستند؟

مقدمه ,مدل روان‌شناسی کاستی‌گرا در مقابل مدل روان‌شناسی مثبت‌گرا ,دیدگاه ,توجه مثبت بی‌قیدوشرط و بدون قضاوت ,نتیجه‌گیری

بخش ۲: پرورش شایستگی‌های محوری مربیگری

مقدمه ,

فصل ۵: مقدمه‌ای بر مدل شایستگی محوری فدراسیون بین‌المللی مربیگری

مقدمه ,پیشینه ,مدرک فدراسیون بین‌المللی مربیگری ,مدل شایستگی‌های محوری مربیگری فدراسیون بین‌المللی مربیگری ,اسناد مفید ,منشور اخلاقی فدراسیون بین‌المللی مربیگری ,نتیجه‌گیری

فصل ۶: حوزۀ بنیادین، شایستگی ۱: بروز رفتار اخلاقی ۹۳

مقدمه ,مربی در تعاملات خود با مراجع، حامیان مالی و ذی‌نفعان ذی‌ربط یکپارچگی و صداقت فردی دارد ,مربی به هویت، محیط، تجربه‌ها، ارزش‌ها و باورهای مراجع توجه می‌کند ,مربی از زبان مناسب و محترمانه نسبت به مراجع، حامیان مالی و ذی‌نفعان ذی‌ربط استفاده می‌کند ,پایبندی به منشور اخلاقی فدراسیون بین‌المللی مربیگری ,حفظ اسرار و اطلاعات مراجع برطبق توافق‌نامه‌های ذی‌نفعان و قوانین ذی‌ربط ,تمایزگذاری بین مربیگری، مشاوره، روان‌درمانی و سایر حرفه‌های یاری‌رسان ,ارجاع مراجع برای کمک نزد متخصصان ,نتیجه‌گیری

فصل ۷: حوزۀ بنیادین، شایستگی ۲: نشان‌دادن ذهنیت مربیگری

مقدمه ,ذهنیت مربیگری ,مربی اذعان می‌کند که مراجع مسئول انتخاب‌های خودش است ,در ایفای نقش مربی، به دنبال یادگیری و رشد مداوم است ,برای پیشرفت در زمینۀ مربیگری توانایی فعالیت تأملی مداوم را در خود پرورش می‌دهد ,آگاهی‌اش را نسبت به تأثیر زمینه و فرهنگ بر خود و سایرین حفظ می‌کند و نسبت به آن پذیرش دارد ,با استفاده از شهود و آگاهی‌اش نسبت به خود، به مراجع کمک می‌کند ,توانایی تنظیم هیجان را در خود پرورش می‌دهد و حفظ می‌کند ,از لحاظ ذهنی و هیجانی، خود را برای جلسات آماده می‌کند ,در صورت لزوم، از منابع بیرونی کمک می‌گیرد ,نتیجه‌گیری

فصل ۸: حوزۀ هم‌آفرینی رابطه، شایستگی ۳: تنظیم و تداوم توافق‌نامه‌ها

مقدمه ,سطح ۱: توافق‌نامه‌ها برای رابطۀ مربیگری ,سطح ۲: توافق‌نامه‌ها برای برنامه و اهداف کلی مربیگری ,سطح ۳: توافق‌نامه‌های مربوط به اهداف اصلی و فرعی جلسات ,اهمیت توافق‌نامه‌های مربیگری ,نتیجه‌گیری

فصل ۹: حوزۀ هم‌آفرینی رابطه، شایستگی ۴: اعتمادسازی و پرورش حس امنیت

مقدمه ,شایستگی‌های مرتبط ,عناصر اساسی ,نتیجه‌گیری

فصل ۱۰: حوزۀ هم‌آفرینی رابطه، شایستگی ۵: حفظ حضور

مقدمه ,حفظ حضور ,عناصر اصلی ,مشارکت ,مربیگری شخص ,ممانعت ,سکوت طلاست ,نتیجه‌گیری

فصل ۱۱: حوزۀ ارتباط مؤثر، شایستگی ۶: گوش‌دادن فعالانه

مقدمه ,عناصر کلیدی ,گوش‌دادن در خلال طرح پرسش و واکاوی ,فرضیات ,گوش‌دادن با تمام حواس ,نتیجه‌گیری

فصل ۱۲: حوزۀ ارتباط مؤثر، شایستگی ۷: برانگیختن آگاهی

مقدمه ,«سؤال اثرگذار» چیست؟ ,تمرکز و نوع سؤال‌ها ,ماهیت و کیفیت سؤال‌ها ,هدف طرح سؤال‌های اثرگذار ,استعاره ,سکوت ,کشف ظرفیت ,بیان دیدگاه‌ها ,نتیجه‌گیری

فصل ۱۳: حوزۀ یادگیری و رشد، شایستگی ۸: تسهیل رشد مراجع

مقدمه ,عناصر کلیدی ,یادگیری مستقل ,استخراج، یکپارچه‌سازی و به‌کارگیری آموخته‌ها ,قدم بعدی چیست؟ ,نتیجه‌گیری

مرور ۸ شایستگی کلیدی

بخش ۳: رویکردهای مربیگری

مقدمه

فصل ۱۴: رویکرد مربیگری التقاطی فراگیر

مقدمه ,مربیگری التقاطی ,فردمحور ,رفتاری ,رفتاری شناختی ,گشتالت ,نظام‌ها ,روان‌پویشی ,تکاملی ,زیست‌شناختی ,درس‌هایی دربارۀ نحوۀ استفاده از مدل ,نتیجه‌گیری

فصل ۱۵: رویکرد رفتاری و مدل گرو

مقدمه ,روان‌شناسی رفتارگرا ,مدل رشد ,نتیجه‌گیری

فصل ۱۶: رویکرد انسان‌گرایانه و مدل وقت تفکر

مقدمه ,رویکرد انسان‌گرایانه ,رابطه نقشی محوری دارد ,مدل وقت تفکر ,خاستگاه مدل وقت تفکر ,محیط تفکر ,سؤالات نافذ ,رویکرد انسان‌گرایانه و مدل شایستگی‌های محوری فدراسیون بین‌المللی مربیگری ,نتیجه‌گیری

فصل ۱۷: رویکرد شناختی رفتاری و مدل ای-اف

مقدمه ,مدل شناختی رفتاری ,مدل شناختی رفتاری  ای-اف ,نتیجه‌گیری

فصل ۱۸: رویکرد گشتالت و کار با صندلی

مقدمه ,مدل ,ابزارها و تکنیک‌ها ,نتیجه‌گیری

فصل ۱۹: رویکرد راه‌حل‌محور و مدل اسکار

مقدمه ,مدل ,مدل اسکار ,ابزارها ,نتیجه‌گیری

فصل ۲۰: رویکرد سیستمی و مدل میدان نیرو

رویکرد سیستمی ,رویکرد سیستمی در مربیگری ,مدل میدان نیرو ,مربیگری سیستمی و مدل شایستگی‌های محوری فدراسیون بین‌المللی مربیگری ,نتیجه‌گیری

فصل ۲۱: مربیگری روان‌پویشی و انتقال

مقدمه ,«روان‌پویشی» به چه معناست؟ ,شواهد اثربخشی رویکرد روان‌پویشی در حوزۀ مربیگری ,مفاهیم سودمند رویکرد روان‌پویشی در حوزۀ مربیگری ,اصول رویکرد روان‌پویشی و مدل شایستگی‌های محوری فدراسیون بین‌المللی مربیگری ,نتیجه‌گیری

فصل ۲۲: یکپارچه‌سازی

مقدمه ,یکپارچه‌سازی چیست؟ ,کار روی بدن ,نتیجه‌گیری

فصل ۲۳: عمل اخلاقی

مقدمه ,اخلاق چیست؟ ,دوراهۀ اخلاقی چیست؟ ,اصول اخلاقی فدراسیون بین‌المللی مربیگری ,یادگیری مداوم دربارۀ اخلاق ,کار روی دوراهه‌های اخلاقی در حرفۀ مربیگری ,نتیجه‌گیری

فصل ۲۴: انعقاد قرارداد با مراجع

مقدمه ,قرارداد مربیگری چیست؟ ,قرارداد به‌مثابه «چارچوب» ,انعقاد قرارداد چندجانبه ,باید چه نکاتی در قرارداد گنجانده شود؟ ,نتیجه‌گیری

فصل ۲۵: یادداشت‌برداری و مدیریت یادداشت‌های مربیگری

مقدمه ,چرا باید یادداشت برداریم؟ ,باید چه یادداشت‌هایی برداریم؟ ,بعد از جلسه، باید چه یادداشت‌هایی برداریم؟ ,مدیریت و حذف ایمن داده‌های مراجع ,نتیجه‌گیری

فصل ۲۶: حفظ حضور به واسطۀ ذهن‌آگاهی

مقدمه ,حفظ حضور ,ذهن‌آگاهی چیست؟ ,مزایای ذهن‌آگاهی ,ذهن‌آگاهی چه کاربردی در مربیگری دارد؟ ,ایجاد حضور پیش از جلسه ,حفظ حضور در طی جلسه ,مدیریت هیجان‌ها در طی جلسه ,تکنیک‌های ایجاد حضور ,نتیجه‌گیری

فصل ۲۷: برنامه‌های رشد فردی

مقدمه ,برنامۀ رشد فردی چیست؟ ,برنامۀ رشد فردی چه کاربردی دارد؟ ,چه مواردی را به برنامۀ رشد فردی‌ام اضافه کنم؟ ,چه زمانی برنامۀ رشد فردی را شروع کنم؟ ,نتیجه‌گیری

فصل ۲۸: رشد حرفه‌ای مستمر

رشد حرفه‌ای مستمر چیست؟ ,مزایای رشد حرفه‌ای مستمر ,آموزش مستمر مربیگری چیست؟ ,رشد حرفه‌ای یا فردی؟ ,نتیجه‌گیری

فصل ۲۹: نظارت

مقدمه ,نظارت چیست؟ ,کارکرد و حوزۀ کاربرد نظارت ,نحوۀ کار نظارت در عمل چیست؟ ,نظارت چگونه به من کمک کند؟ ,ناظران مربیگری ,چطور می‌توان ناظر مناسب پیدا کنم؟ ,کسب بیشترین بهرۀ ممکن از نظارت ,نتیجه‌گیری

فصل ۳۰: عمل تاملی

مقدمه ,عمل تاملی چیست؟ ,چرا عمل تاملی مهم است؟ ,نحوۀ پرورش عمل تاملی ,مدل هشت پرسش هنلی برای خودتاملی ,نتیجه‌گیری

فصل ۳۱: هدایت‌گری مربی

مقدمه ,هدایت‌گری مربی چیست؟ ,هدایت‌گری عمومی مربی ,هدایت‌گری مربی برای دریافت مدرک فدراسیون بین‌المللی مربیگری ,چه زمانی به هدایت‌گری مربی نیاز دارم؟ ,برنامه‌ریزی برای شرکت در جلسات هدایت‌گری مربی ,یافتن هدایت‌گر مربی ,کسب بیشترین بهره از تجربۀ هدایت‌گری مربی ,نتیجه‌گیری

فصل ۳۲: ارزشیابی دانش مربی

مقدمه ,ارزشیابی دانش مربی چیست؟ ,چطور می‌توانم برای آزمون ارزشیابی دانش مربی آماده شوم؟ ,توصیه‌هایی دربارۀ شرکت در آزمون برخط

فصل ۳۳: ارتقای مهارت‌های مربیگری

مربی حرفه‌ای چیست؟ ,ملزومات دریافت مدرک مربی حرفه‌ای ,فرق مربی حرفه‌ای و مربی همیار  چیست؟ ,الزامات دریافت مدرک مربی خبره ,مربی خبره و مربی حرفه‌ای چه فرقی دارند؟ ,مدل رشد حرفه‌ای ,هنر ,حفظ ذهن نوآموز ,نتیجه‌گیری

بخش ۴: ابزارها و تکنیک‌ها
فصل ۳۴: ابزارهای مربیگری

ابزار ,منابع

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي

توضیحات

کتاب مربی شدن
نویسنده : جاناتان پسمور , تریسی سینکلیر
مترجمان : دکتر قنبر محمدی الیاسی , دکتر احسان چیت ساز , سمیه کرمی زندی
انتشارات : جهاد دانشگاهی تهران

توضیحات تکمیلی

انتشارات

نویسنده

مترجم

موضوع

نوبت چاپ

سال چاب

قطع

نوع جلد

تیراژ

تعداد صفحات

شابک

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مربی شدن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی ندارید؟