مرتب سازی بر اساس:
مشاهده:
 • کتاب طراحی راکتورهای شیمیایی

  کتاب طراحی راکتورهای شیمیایی نوشته ی اوکتاو لونسپیل با ترجمه ی مرتضی سهرابی می باشد که توسط نشر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر منتشر شده است.

  طرح راکتور یک مسئله ساده و معمولی نمی باشد بلکه برای هر فرآیند طرحها ی متعددی را می توان در نظر گرفت. در یک طرح اقتصادی فقط بهای راکتور نیست که باید به حداقل برسد زیرا در یک پیشنهادی ممکن است بهای راکتور اندک فرض شود ولی محصولات حاصل از آن بوجهی باشند که خالص سازی فرآورده ها هزینه بیشتری از یک طرح ثانوی در بر داشته باشد. بنابر این برای یک طرح صحیح، تمام فرآیند را از نظر اقتصادی باید مورد توجه قرار داد.

  فهرست مطالب:

  • فصل 1: مقدمه
  • فصل 2: سرعت واکنش متجانس
  • فصل 3: تفسیر نتایج حاصل از راکتورهای ناپیوسته
  • فصل 4: مقدمات طرح راکتور
  • فصل 5: راکتورهای منفرد کامل
  • فصل 6: طرح راکتور برای واکنش های منفرد
  • فصل 7: طرح راکتور برای واکنشهای چند گانه
  • فصل 8: اثرات دما و فشار
  • فصل 9: جریان غیر کامل
  • فصل 10: آمیختگی سیال ها
  • فصل 11: مقدمات طرح راکتور برای واکنش های ناهمگون
  • فصل 12: واکنش های سیال جامد
  • فصل 13: واکنش های سیال _ سیال
  • فصل 14: واکنش هائی که با دخالت کاتالیزور جامد انجام می گیرند
  • فصل 15: کاتالیزورهائی که غیر فعال می شوند
  قیمت اصلی 390,000 تومان بود.قیمت فعلی 380,000 تومان است.
سوالی ندارید؟