4% حراج

قیمت اصلی 284,000 تومان بود.قیمت فعلی 274,000 تومان است.

موجود
کتاب حقوق ساخت اصول و مقررات پیمان در پروژه های عمرانی نوشته محمودرضا کی منش، حمیده ربیعی

کتاب حقوق ساخت

بخشی از مقدمه مولف کتاب حقوق ساخت

هر پروژه به وسیله ارکان سه گانه آن (کارفرما، مشاور و پیمانکار) و مسئولیت‌های متفاوت هر کدام اجرا می‌گردد. علاوه بر لحاظ قوانین و بخشنامه‌های جاری در انواع مختلف قرارداد، مسئولیت هر یک از ارکان پروژه ممکن است در آن تغییر کند. بسته به شرایط پروژه گزینه‌های مختلفی از قراردادها بررسی می‌شود تا مشخص گردد در پروژه مورد نظر، کدامیک شرایط بهینه ساخت را مهیا می‌کند. لازمه تهیه و تدوین درست قرارداد، داشتن شناخت و اطلاعات کافی از انواع قراردادها و جزئیات آن می‌باشد.

در این کتاب ابتدا به بیان مفهوم و مراحل شکل‌گیری طرح‌های عمرانی پرداخته شده و به تشریح نقش‌هایی که هر یک از ارکان پروژه در یک پروژه عمرانی می‌توانند داشته باشند، می‌پردازد. سپس انواع مختلف روش‌های اجرایی پروژه‌های عمرانی، بیان و حیطه مسئولیت و عملکرد هر نوع را شرح می‌دهد.

در ادامه روند انجام مناقصه‌ها، نحوه ارجاع کار، انواع مختلف ضمانت‌نامه و نحوه انعقاد قرارداد آورده شده و در انتها شرایط عمومی و خصوصی پیمان بیان گردیده است.

♦ فصول کتاب حقوق ساخت
فصل اول / تعاریف و اصطلاحات
مقدمه.
مفاهیم واژه‌ها
فصل دوم / شکل‌گیری طـرح عمرانی و آشنایی با ارکان پروژه.

مراحل شكل‌گيري طرحهاي عمرانی

مرحله طراحی (خدمات مشاوره).

مرحله ساخت

مرحله بهره برداری.

ارتباط ریسک تغییرها و هزینه در برنامه زمانبندی پروژه.

آشنايي با اركان اصلي اجرايی پروژه‌های عمرانی

كارفرما

تعهدات كارفرما

پرداخت هزينه‌ها

انتخاب مهندس مشاور.

تصويب مرحله اول (مطالعات امکان سنجی) و مرحله دوم (طراحی)کار مشاور.

انتخاب پيمانكار.

تحويل زمين

رسيدگي و پرداخت صورت وضعيت موقت كار.

تحويل موقت كار.

رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت قطعی

تحويل قطعی كار.

سایر وظایف کارفرما

ختيارات كارفرما

موافقت با پيش پرداخت

تغيير مقادير كار.

تغيير مدت پيمان

ابلاغ كارهاي جديد

تعليق كار.

خاتمه دادن به پيمان (ختم پيمان).

كسر جرائم تاخير و هزینه تسریع کار.

فسخ پيمان..

مهندسین مشاور.

انواع مهندسین مشاور.

رتبه‌‌بندي، حد نصاب امتياز و درجه‌‌بندی مشاور.

شرح خدمات مهندسین مشاور.

مرحله اول: مطالعات مقدماتی

تهیه طرح و نقشه‌‌های اجرایی

انجام مناقصه و نظارت

پیمانکاران

پيمانكار.

انواع پيمانكاران

طبقه‌بندی صلاحیت پيمانكاران

رتبه‌‌بندی پيمانكاران

وظایف پیمانکاران

شرح وظایف پیمانکاران در دوره تضمین

ساختار موسسات پیمانکاری

قسمت برآورد و مهندسی

قسمت اجرای عملیات ساخت

قسمت دفتر فنی و کنترل پروژه دفتر مرکزی

 

فصل سوم / ساختارهای اجرایی پروژه‌‌های عمرانی و انتخاب نوع قرارداد.

مقدمه.

اصول و ضوابط تصميم گيری درخصوص انتخاب نوع قرارداد.

قوانين و مقررات كشوری.

بزرگی و پيچيدگی پروژه و وضعيت منابع كارفرما

زمان لازم براي تكميل پروژه.

اطمينان از هزينه‌های تمام شده پروژه.

لحاظ نمودن فاكتورهای اقتصادی در طراحی و هزينه بهره‌برداری

انواع روشهای سرمايه‌گذاری (تامين مالی).

روش‌‌های اجرای پروژه‌ها

انجام كارهای ساختمانی توسط كارفرما (امانی).

قيمت مقطوع..

متر مربع يا واحدكار.

روش دستمزدی

قرارداد بصورت پيمان مديريت

قرارداد اضافه بر هزینه.

سیستم‌های(دو عاملی).

روش طرح و ساخت توام.

قرار داد كليد دردست (Turn key).

قراردادهای طراحي – تامين تجهيزات (E.P) و طراحی – تامين تجهيزات – ساخت E.P.C))

تاریخچه تدوین فهرست بها در ایران..

ساختار فهرست بها:

مديريت طرح (مدیریت ساخت یا عامل چهارم).

سیستم قراردادی یکپارچه یا خرید خدمت…

قرار داد احداث- بهره برداي – انتقال (B.O.T.).

روش احداث، انتقال، بهره برداری (B. T.O.).

روش احداث، اجاره، انتقال (B.L.T.).

روش احداث، تملك، بهره برداری (B.O.O.).

روش ساخت، تملك، بهره‌برداری، انتقال (B.O.O.T.).

روش بازسازی، بهره‌برداری، انتقال (R.O.T.).

روش مدرنیزه کردن، بهره‌برداری، انتقال (M.O.T.).

روش‌هاي تامين مالي پروژه‌های عمرانی در جهان..

قراردادهای تامين مالی (فايناس).

اعتبار خریدار.

يوزانس

وام بين‌المللی

سرمايه‌گذاری مستقيم

سرمايه‌گذاری غير مستقيم

تجارت متقابل

قرارداد بيع متقابل

قراردادهای خرید خدمات تخصصی

روش ساخت، بهره‌برداری، واگذاری(BOT)

فصل چهارم / مناقصه..

ناقصه و مزایده چیست؟

اصطلاحات مناقصه

طبقه‌بندی انواع مناقصات

طبقه‌بندی مناقصات از نظر مراحل بررسی

طبقه‌بندی مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران

مناقصه آزاد يا عمومی

فراخوان مناقصه

مناقصه محدود (دعوتنامه)

فرایند برگزاری مناقصات

اسناد مناقصه

طبقه‌بندی معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله)

شرح محتوای پاکت‌ها در مناقصه

کمیسیون مناقصه

گشایش و ارزیابی پیشنهادها

گشایش پیشنهادهای مناقصه، از سوی مناقصه‌گزار

توضیح پیشنهادها

بررسی مقدماتی پیشنهادها (ارزیابی شکلی)

ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

انتخاب پيمانكار و انعقاد قرارداد

تجدید نظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه

تجدید و لغو مناقصه

نحوه‌ی رسیدگی به شکایات

ترک تشریفات مناقصه

موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه

فصل پنجم / ضمانت‌نامه‌ها.

ضمانت نامه بانكی

انواع ضمانتنامه‌‌های بانکی از نظر نحوه صدور

ضمانتنامه‌‌های مستقيم

ضمانتنامه‌‌های غير مستقيم

اقسام ضمانت‌نامه بانكی

ضمانت نامه شركت درمناقصه

تضمین حسن انجام کار

ضمانت نامه انجام تعهدات

ضمانت نامه استراد پيش پرداخت

مسئوليت های دوره تضمين

فصل ششم / قرارداد، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان..

مقدمه

اسناد و مدارك پیمان

نقشه‌های موضوع موافقتنامه

دفترچه مشخصات

فهرست بهاء.

شرايط عمومی پيمان

شرایط خصوصی پیمان

اسناد مناقصه.

نامه‌ها و مدارك توضيحی

موافقتنامه.

مواردي كه لازم است در موافقتنامه باپيمانكار لحاظ گردد

متن موافقتنامه.

محدوده کاربرد نشریه ۴۳۱۱ (شرایط عمومی پیمان).

شرایط عمومی پیمان

تعاریف و مفاهیم

تاییدات و تعهدات پیمانکار

تعهدات و اختیارات کارفرما

تضمین، پرداخت، تحویل کار.

حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه‌تسریع، خسارت تاخیر، تسویه حساب و حل اختلاف

شرایط خصوصی پیمان..

پیوست

منابع و مآخذ

انتشارات نوآور

توضیحات

کتاب حقوق ساخت
نویسنده : دکتر محمود رضا کی منش , مهندس حمیده ربیعی
انتشارات : نو آور

توضیحات تکمیلی

انتشارات

نویسنده

موضوع

نوبت چاپ

سال چاب

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

شابک

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب حقوق ساخت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی ندارید؟